Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021