Delrapport: Stärkt intresse för makroregionalt koncept

I sin femte delrapport om genomförandet av EU:s Östersjöstrategi skriver Tillväxtverket att EU:s Östersjöstrategi i ökande omfattning utgör en naturlig referenspunkt för gränsöverskridande samarbete i regionen. För att ytterligare stärka arbetet föreslås bättre kommunikation om mervärde, projektresultat och mål; ett samlat stöd för information och vägledning om finansiering; och en bättre strategisk samordning.

Enligt rapporten, som tar sin utgångspunkt i det svenska genomförandet, upplever många aktörer i dag att arbetet med strategin både genererar ny kunskap och erfarenhetsutbyte, samt ger mervärde till den egna verksamheten. Dessutom har intresset för det makroregionala konceptet som sådant stärkts i hela EU. Snart omfattas 20 av 28 EU-länder av en makroregional strategi.