Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 19 februari 2015

Publicerad Uppdaterad

Ändring i förordningen om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet som innebär att konsekvenserna av en felaktig paragrafnumrering i ett tidigare ärende rättas till.

Referenser

  • förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet

Ändring i förordningen om tillsyn över energirelaterade produkter som omfattas av bestämmelserna i lagen om ekodesign

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om tillsyn över energirelaterade produkter som omfattas av bestämmelserna i lagen om ekodesign. Ändringen innebär att det i förordningen anges att ytterligare två genomförandeåtgärder, som EU-kommissionen beslutat om, omfattas av Statens energimyndighets tillsynsansvar.

Referenser

  • förordningen (2009:927) om tillsyn över energirelaterade produkter som omfattas av bestämmelserna i lagen (2008:112) om ekodesign

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 3 mars 2015.


Kontaktpersoner: Statligt stöd till forskning: Christina Nordenbladh 08-405 22 65 Energirelaterade produkter: Andreas Lindholm 08-405 14 54