Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Biståndsministermöte om finansiering, jämställdhet och migration

Publicerad · Uppdaterad

När EU:s biståndsministrar möts i Bryssel 26 maj kommer de bland annat ta fram en gemensam position om hur man kan säkerställa att det finns tillräckligt med resurser för att finansiera de hållbara utvecklingsområden som är tänkta att antas i New York i september. Även migrations- och jämställdhetsaspekter inom EU:s utvecklingssamarbete kommer att tas upp. Sverige representeras av biståndsminister Isabella Lövin.

Ladda ner:

Som förberedelse inför FN-konferensen om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba i juli i år ska biståndsministrarna enas om en EU-gemensam linje i de mellanstatliga förhandlingarna. Frågor som globalt partnerskap för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling efter 2015  ska behandlas.

Regeringen strävar efter att EU-linjen inför FN-konferensen ska fokusera på hållbarhet och samstämmighet mellan politikområden för en rättvis och hållbar global utveckling. Den svenska regeringen anser att EU:s medlemsländer bör garantera att 0,7 procent av bruttonationalinkomsten används till utvecklingsarbete.

Intergrerat med jämställdhet i utvecklingsarbete

Biståndsministrarna kommer även att diskutera hur jämställdhetsaspekten ska integreras i utvecklingssamarbetet framöver. Det är i år 25 år sedan FN:s kvinnokonferens i Peking ägde rum och 15 år sedan FN:s säkerhetsråd antog resolutionen om kvinnor, fred och säkerhet, 1325.

Regeringen anser att jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter ska vara en integrerad del i EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, inte minst i utvecklingssamarbetet. Detta gäller även känsliga frågor som berör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Kommenterad dagordning för EPSCO 9-10 december

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC