Artikel

Östersjösamarbete för att förhindra katastrofer och olyckor

Publicerad

Erfarenheter och statistik behöver också delas mellan samarbetspartners i olika länder för att bidra till att bättre förebygga och begränsa katastrofer och olyckor. Ett projektsamarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Svenska Institutet (SI) och Östersjösekretariatet (CBSS) har underlättat detta.

Foto: Oskar Kihlborg/Folio

Ambitionen i projektet har varit att utveckla arbetet med att lära och använda nyttiga erfarenheter för att bättre kunna förebygga och mildra konsekvenserna av olyckor och katastrofer. Detta har gjorts genom att samla samarbetspartners i andra länder för detta syfte.

– Jag ville se hur vi lär oss från data, om vi kan ändra vårt system. Därför tog jag kontakt med Council of the Baltic Sea States (Östersjösekretariatet CBSS) för att se vad som kunde göras för att skapa ett nätverk inom Östersjöregionen, säger Rainar All, projektledare från MSB.

Genom CBSS kontaktades Svenska Institutet (SI) som beviljade en såddfinansiering på 400 000 kronor. Pengarna användes för att samla ett nätverk av nationella räddningstjänster i Östersjöregionen för tre seminarier under 2012 och 2013. Utifrån detta nätverk sattes projektet ”BaltPrevResiliance” igång.

Ett projekt i tre faser

Projektet är uppdelat i tre olika faser: ”Knowledge Base and Data”, ”Assessment Evidence Meets Societal Needs” och ”Awareness Raising, Bridging and Building Community Resilience”.

Den första fasen startade med ett seminarium i februari 2014 och avslutades i september samma år med en gemensam slutrapport. Den andra och tredje fasen pågår fortfarande, men trots att det inte är avslutat har BaltPrevResiliance redan väckt uppmärksamhet både i och utanför Europa. Till exempel höll MSB på EU-kommissionens inbjudan en presentation om projektet på FN-konferensen om riskreducerande av katastrofer i Sendai i Japan i mars.

Mer om BaltPrevResiliance på MSB:s webbplats

Rainar kunde på förhand inte drömma om det gensvar projektet har fått.

– Det handlar ju bara om vardagsarbete, att skapa en bild av basarbetet och sedan se hur man går vidare. Att helt enkelt dela med sig av det vi redan vet och gör för att förbättra våra arbetssätt. Förvisso grundläggande, men man ska väl inte förakta det enkla. Framförallt inte när det handlar om att förebygga och begränsa händelser som kan kosta många, många människoliv.