Nätverkande för att frigöra Östersjöregionens potential

Publicerad

Att genom nätverk ta innovationer inom Health & Life Science till införande. Det är grundtanken bakom den icke-vinstdrivande organisationen ScanBalt, som driver flera projekt inom ramen för EU:s Östersjöstrategi.

Grundidén med ScanBalt är att föra samman aktörer inom den väldigt stora kompetensresurs och marknad som Östersjöregionen med sina sammanlagt nästan 130 miljoner invånare utgör. Det säger Lars Lindsköld på region Västra Götaland, som deltar i flera av Scanbalts projekt.

– Östersjöregionen, "Top of Europe" som den ibland kallas, delar en på många vis gemensam kultur och historia. De flesta länderna i regionen är ganska små ekonomier med få invånare, men tillsammans utgör de en väldigt spännande marknad. ScanBalt vill hjälpa till att frigöra den här potentialen, säger han.

"Deploy or die"

En bra innovation är i sig inte tillräcklig, menar Lars Lindsköld. För att den ska komma till användning krävs det oftast även aktörer som står för till exempel finansiering, produktion och försäljning.

– ScanBalt vill ta innovation till införande genom att agera som en brygga mellan relevanta aktörer i hela Östersjöregionen. För det är först när de används som innovationerna får ett riktigt värde. "Deploy or die", helt enkelt.

Flaggskeppsprojekt

ScanBalt finansieras huvudsakligen genom medlemsavgifter, men har även fått finansiering för flera projekt inom ramen för EU:s Östersjöstrategi. Under åren har ScanBalt tagit emot mer än 18 miljoner euro till medlemmarna i form av extern finansiering från EU.

Till exempel flaggskeppsprojektet ScanBalt Health Region (SBHR). Syftet med SBHR är bland annat att samla regionala kompetenser inom livsvetenskaperna och hälsa samt att skapa en plattform för transregionalt samarbete.

– Enskilda individer som samverkar i en grupp har stora möjligheter att bidra till samhällsomvandlingen genom sin medverkan. Därav tesen "Samverkan utan Påverkan men med Medverkan". ScanBalt fokuserar på medverkan med berörda organisationer, institutioner och SME-partners. Det har visat sig vara en framgångsrik strategi för att nå Välståndsmålen kring Östersjön, säger Lars Lindsköld.

ScanBalt Health Region (SBHR)