Illustration: Regeringskansliet

EU:s Östersjöstrategi

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

Ansvariga departement
Statsrådsberedningen

Om EU: Östersjöstrategi

EU:s Östersjöstrategi antogs under det svenska EU-ordförandeskapet hösten 2009. Grundläggande principer för strategin är: ingen ny EU-finansiering, inga nya EU-institutioner och ingen ny EU-lagstiftning.

Frågor om strategin?

Statsrådsberedningens EU-kansli, 08-405 10 00 (via växeln).

Innehåll om EU:s Östersjöstrategi

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 23 träffar.