Illustration: Regeringskansliet

EU:s Östersjöstrategi

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

Ansvariga departement
Statsrådsberedningen
  • Sveriges ordförandeskap för EU:s Östersjöstrategi

    Foto: Johnér Bildbyrå

    Den 1 juli 2022 till den 30 juni 2023 är Sverige ordförandeland för EU:s strategi för Östersjöregionen. Under ordförandeskapet kommer arbetet huvudsakligen att fokusera på att stärka och utveckla genomförandet av strategin och dess handlingsplan, bland annat genom att utveckla nya samarbetsformer, att sprida kunskap om vad strategin bidrar med i samhällsutvecklingen samt att skapa förutsättningar för att fler kan bli delaktiga i samarbetet inom strategin.

Om EU: Östersjöstrategi

EU:s Östersjöstrategi antogs under det svenska EU-ordförandeskapet hösten 2009. Grundläggande principer för strategin är: ingen ny EU-finansiering, inga nya EU-institutioner och ingen ny EU-lagstiftning.

Frågor om strategin?

Statsrådsberedningens EU-kansli, 08-405 10 00 (via växeln).

Innehåll om EU:s Östersjöstrategi

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 22 träffar.