Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag till Vetenskapsrådet att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen Diarienummer: U2019/04241/F

Publicerad

Regeringen förlänger Vetenskapsrådets uppdrag (U2016/00120/AI) att bidra till att aktivt genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen, KOM(2009) 248, till att även omfatta 2020. Vetenskapsrådet ska i denna del senast den 31 januari 2021 lämna en slutredovisning till regeringen (Utbildningsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket över genomförandet av uppdraget från föregående kalenderår.

Ladda ner:

Uppdraget förlängs med ett år i syfte att bidra med kontinuitet i väntan på att processen med att omarbeta kommissionens handlingsplan för genomförandet av strategin har avslutats.