Artikel från Statsrådsberedningen

Innovationer uppfinner nya affärsmöjligheter

Publicerad

Carola Öberg är en av ledamöterna i regeringens nationella Innovationsråd. Hon är också initiativtagare till och projektledare vid Innovationsfabriken i småländska Gnosjöregionen.

Bild på Carola Öberg
Carola Öberg är initiativtagare till Innovationsfabriken i småländska Gnosjö. Hon är också ledamot av regeringens nationella Innovationsråd. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Vad betyder det lokala och regionala engagemanget för att kunna utveckla och öka samverkan kring innovationer?

- Förmågan att skapa och dra nytta av innovationer spelar en allt mer betydande roll inte bara för lönsamhet och sysselsättning utan även för livskvalitet och regionens attraktionskraft. En global industriell struktur, starka inköps- och marknadskanaler, utveckling av komplexa produkter och tjänster kräver samordning och samarbete mellan experter inom ett stort antal områden. Ett innovationsnätverk erbjuder goda möjligheter till affärsutveckling och globala samarbeten. Nya kunskapsmiljöer och strukturer kan attrahera nya människor, teknik och kapital.

Kan du ge något konkret exempel från ditt arbete på hemmaplan inom Innovationsfabriken som Innovationsråd kan lära sig av?

- Syftet med ett regionalt innovationsarbete är att stimulera forsknings- och utvecklingsverksamhet men framförallt att skapa ett praktiskt tillvägagångssätt som tillåter oss att effektivt, med bättre samordning och samlad kompetens, få fram nya affärsmöjligheter för målgruppen små och medelstora företag, vilket stärker förutsättningarna för ekonomisk tillväxt.

- Vi vill översätta ordet innovation till att uppfinna nya affärer. Innovationsfabriken, som är en del av länets innovationssatsning genom Science Park i Jönköping, omfattas av en öppen innovationsplattform som baseras på regionens entreprenörsarv, kunskaper, samverkan och erfarenhetsutbyte. Genom att bygga ett externt resursnätverk kan vi bidra till att höja företagens kompetens och kunskap samt utveckla produkter och tjänster som motsvarar behoven på marknaden.

- Förmågan att kraftsamla kompetens och kombinera kunskap ger resultat mycket snabbare än traditionella utvecklingsprocesser. En annan framgångsfaktor är att vår arbetsmodell skapar en interkulturell kommunikation och transparens, vilket bygger gränsöverskridande nätverk.

- Konkreta exempel kan överföras till konkreta innovationer i nya produkter, tjänster och affärsmodeller som genom nya affärsområden har stora möjligheter att nå globala framgångar. Vi har under det senaste halvåret tagit emot över trettio företag i projektet som fått hjälp med att ta fram individuella innovationsstrategier, kreera och verifiera idéer, affärsplaner och handlingsplaner och producerat innovationer som kan mätas i att flera nyregistrerade patentansökningar och varumärken.

En lång tradition av entreprenörskap, ett stort yrkeskunnande och en modern industriteknologi kännetecknar Gnosjöandan. Hur gör du för att sprida Gnosjöandan vidare till Rosenbad?

-Tillverkning är en central del av alla nya innovationer och tillverkningsindustrins betydelse för vår region, och för att dra Sveriges ekonomi framåt, kan inte nog betonas. Gnosjöandan översätter idéer till produkter och tjänster vilket möjliggörs genom dokumenterad erfarenhet men det är framförallt sambandet mellan specialisering, uppbyggnad av branschkluster och hög teknisk utveckling som har lett till en effektiv, kunskapsinriktad och konkurrenskraftig tillverkningsindustri.

- Av stor vikt är att lyfta fram både möjligheter och utmaningar till fortsatt utveckling och förstärkning av industrins konkurrenskraft. Förmågan att locka till sig och behålla kompetens är en framtidsfråga för vår region.

- Innovativt tänkande i nya material, nya kombinationer av material, nya produkter och tjänster, hållbarhet, nya marknader och processer är nyckelområden för framtidens tillverkningsindustri. En lönsam gränsöverskridande samverkan skapar nya affärsmöjligheter, inte bara för Gnosjöregionen utan för Sverige.

Genvägar