Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 12 maj 2016

Publicerad

Nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel

Regeringen har beslutat om en ny förordning om nematoder, insekter och spindeldjur (NIS) som bekämpningsmedel. NIS kan användas som biologiska bekämpningsmedel vid exempelvis växthusodling. Enligt förordningen ska det vara tillräckligt att arterna av NIS i sig är godkända för att få användas som bekämpningsmedel, till skillnad från dagens system där det krävs ett godkännande från Kemikalieinspektionen för varje enskilt bekämpningsmedel som består av NIS. Syftet med förenklingen är att stimulera användningen av NIS så att användningen av kemiska bekämpningsmedel minskar. Naturvårdsverket får ansvaret för godkännande av NIS.

Följdändringar görs också i förordningen om bekämpningsmedelsavgifter och i förordningen om bekämpningsmedel och innebär bl.a. att den som ansöker om godkännande av en organism ska betala en avgift med 8 000 kronor.

Förordningarna träder i kraft den 1 juli 2016.

Referenser

  • förordningen om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel
  • förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter
  • förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 24 maj 2016.

Kontaktperson
Johan Pettersson 08-405 82 41