Stor konferens om den enhetliga patentdomstolen i Paris

Den 6 juni arrangerades en stor konferens om den enhetliga patentdomstolen i Paris. Från Sverige deltog ämnesrådet Alexander Ramsay från Justitiedepartementet, som är ordförande i den förberedande kommittén som ansvarar för inrättandet av domstolen.

Alexander Ramsay, Justitiedepartementet och ordförande i förberedandekommittén för den enhetliga patentdomstolen
Alexander Ramsay, Justitiedepartementet och ordförande i förberedandekommittén för den enhetliga patentdomstolen. (Bild från tidigare konferens) Foto: Regeringskansliet

Konferensen samlade närmare 350 deltagare och bestod bland annat av en fiktiv rättegång. I samband med konferensen publicerade den franska justitieministern Jean-Jacques Urvoas tillsammans med Alexander Ramsay ett meddelande på franska och med engelsk översättning.

I meddelandet talar Alexander Ramsay bland annat om att projektet med att inrätta en ny domstol i EU visar på att europeisk integration och samarbete inte är en gammal abstrakt idé från 1900-talet utan vittnar om att det är något som är lika aktuellt i dag och som dessutom bidrar till att öka EU:s konkurrenskraft.

Hela konferensen går att se i efterhand på webbplatsen för den enhetliga patentdomstolen (UPC, Unified Patent Court).

Enhetligt patentsystem under 2017

I början av 2017 ska det gå att få ett enhetligt patent som gäller i nästan hela EU. Samtidigt inrättas en gemensam patentdomstol i Europa, med regionala och lokala avdelningar i EU:s medlemsländer.