Artikel

Ben David vill vara en stark röst för mänskliga rättigheter och demokrati

Publicerad

Det är ett dystert faktum att grundläggande principer om demokrati och mänskliga rättigheter utmanas alltmer även inom EU. Annika Ben David är Sveriges nya ambassadör för mänskliga rättigheter.

Annika Ben David samtalar med medarbetare på EU-representationen.
MR-ambassadör Annika Ben David vill vara en stark svensk röst till skydd för och försvar av de mänskliga rättigheterna: "Jag är ett verktyg för linjen och ledningen i detta arbete". Foto: Sveriges EU-representation

För att höja den svenska profilen för mänskliga rättigheter och demokrati i utrikespolitiken har regeringen återinrättat den fristående tjänsten MR-ambassadör. Annika Ben David tillträdde i september efter tre år som ambassadör i DR Kongo. I förra veckan besökte hon Bryssel för att träffa EU-företrädare och civilsamhällesorganisationer aktiva på området.

Utnämningen av Annika Ben David till MR-ambassadör sker mot bakgrund av den negativa globala utvecklingen under de senaste åren där det demokratiska utrymmet minskat och de mänskliga rättigheterna ifrågasätts allt mer. Med en fristående ambassadör vill regeringen ge extra tyngd åt MR-frågorna och rollen innebär att Annika Ben David företräder regeringen i de sammanhang där de mänskliga rättigheterna drivs och diskuteras.

- Jag vill vara en stark svensk röst till skydd för och försvar av de mänskliga rättigheterna, säger Annika Ben David.

Sämre samsyn om mänskliga rättigheter

I EU ska Sverige med kraft driva MR-frågorna såväl internt som externt. Mänskliga rättigheter ska genomsyra samtliga politikområden och här har inte minst delegationerna och arbetsgrupperna i Bryssel en viktig uppgift, menar Annika Ben David. Samtidigt har det blivit allt svårare att driva frågor som rör mänskliga rättigheter inom EU.

- Samsynen kring mänskliga rättigheter utmanas, vilket gör oss allt ensammare om att driva dem och deras integrering i allt EU gör. Vi tvingas ägna mer tid och ansträngning än tidigare åt att lyfta och betona MR. Inte sällan måste vi försvara de positioner och det språk vi åstadkommit, för att de inte ska försvagas, istället för att blicka framåt.

Under sitt tvådagarsbesök träffade Annika Ben David bland annat Europeiska unionens särskilda representant för mänskliga rättigheter, EUSR, företrädare för EU:s utrikestjänst EEAS och EU-kommissionen samt Amnesty International och Human Rights Watch.

- Det var positivt att möta EUSR Stavros Lambrinidis, EEAS och EU-kommissionen för att diskutera trender, utmaningar och möjligheter.

Ben David en av fyra ambassadörer för mänskliga rättigheter

Sverige är tillsammans med Nederländerna, Frankrike och Ungern ensamt i EU om att ha en ambassadör för mänskliga rättigheter. Om ett par veckor åker Annika Ben David tillbaka till Bryssel för att träffa sina motsvarigheter tillsammans med EUSR.

- Vi ska diskutera var vi står och går vad gäller mänskliga rättigheter, och förutsättningarna för samarbete oss emellan, säger MR-ambassadör Annika Ben David.

Regeringens arbete med mänskliga rättigheter