Artikel

Regeländringar beslutade den 19 januari 2017

Publicerad

Förordningsändringar med anledning av att stadsmiljöavtalen nu även omfattar cykelinfrastruktur

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Ändringen innebär att även investeringar i cykelinfrastruktur blir en stödberättigad åtgärd. Ändringen träder i kraft den 28 februari 2017.

Referenser

  • förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer

Mer information

Författningen blir offentlig när den kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 31 januari 2017.

Kontaktperson
Magnus Moreau 08-405 41 27