Artikel från Utrikesdepartementet

Nöden har en lag

Publicerad

Att resa är något som många av oss längtar efter och lägger våra sparpengar på. Vi reser av olika skäl, för att vara med familjen, för att vila, för att upptäcka. En resa innebär ofta ett möte med något nytt och i någon mån att släppa taget om det vi är vana vid. Svenskar i allmänhet reser mycket, inte minst nu under sommaren. Idag reser vi inte bara på semester till andra länder utan många av oss lever våra liv i ökande grad över nationsgränser. Över 600 000 svenskar bor utomlands och uppskattningsvis 16-18 miljoner resor görs årligen.

Jon Åström Gröndahl, enhetschef på enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden
Jon Åström Gröndahl, enhetschef på enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden. Foto: Catarina Axelsson/Regeringskansliet

Vad kan Sverige göra för att på olika sätt hjälpa svenskar som befinner sig utomlands? Den konsulära verksamheten handlar i grunden om statens möjligheter och skyldigheter att hjälpa oss som bor i Sverige när vi är utomlands och hamnar i svårigheter. Det kan beskrivas som att vi har med oss en liten del av vår svenska välfärdsmodell även när vi är ute och reser. Att ge råd och stöd till svenskar i nödsituationer eller större krissituationer är en central uppgift för våra ambassader. Utrikesförvaltningen arbetar med konsulära frågor dygnet runt och året om. Det är ett arbete som aldrig prioriteras bort, ett uppdrag som alltid måste genomföras. Det konsulära uppdraget är lagstadgat och utförs på 100-talet ambassader och 350 konsulat runt om i världen. Men det är ett begränsat uppdrag som styrs av regelverk och kan inte ersätta det samlade stöd som familj, vänner och myndigheter hemma kan ge.

Förhållandevis sällan händer något som gör att kontakt behöver tas med en svensk ambassad eller konsulat. När det behövs kan ofta en situation lösas genom råd och vägledning. När det inte räcker blir det ett konsulärt ärende där ytterligare insatser behövs. Exempelvis kan ambassader ordnar ett nytt pass eller kontakta anhöriga vid sjukdom utomlands. Under 2016 hanterade ambassaderna och UD över 3000 ärenden.

Fler än 200 svenskar sitter idag frihetsberövade utomlands. Även som turist eller tillfälligt boende i ett annat land omfattas man av den lag och det rättssystem som finns i det landet. Skulle man gripas av polis utomlands har man enligt Wienkonventionen rätt att kontakta sitt lands ambassad. I alla länder som skrivit på Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser har man som utländsk medborgare vissa grundläggande rättigheter. Sverige erbjuder andra länders medborgare vissa rättigheter i vårt land, och våra medborgare ges samma rättigheter i deras land. I år är det 50 år sedan Wienkonventionen trädde i kraft i Sverige.

Bilden av vad ambassader och konsulat kan bistå med stämmer inte alltid helt med allmänhetens förväntningar. Många har höga förväntningar på svenska myndigheter, även på UD. Men det är viktigt att förväntningar är realistiska så att man inte står utan den hjälp man behöver. Det egna ansvaret som resenär är centralt. Det är särskilt viktigt att ha en reseförsäkring. En trafikolycka till exempel kan hända var som helst i världen och drabbar människor i alla åldrar. Skulle man behöva ambulansflyg och inte har försäkring måste man själv, eller anhöriga, betala den kostnaden.

Ibland blir vi en del av personliga tragedier; anhöriga som blir allvarligt sjuka, råkar ut för livshotande olyckor eller avlider utomlands. Förra året avled över 1000 svenskar utomlands.
UD ser ett ökande antal ärenden som är mer komplexa och som troligtvis kan härledas till att vi numera lever mer över nationsgränser. Faktorer som sjukdom eller missbruk gör det svårt att klara sig utomlands utan det vanliga skyddsnätet. Andra faktorer som ibland komplicerar i konsulära ärenden är dubbelt medborgarskap. Främst när man reser till sitt andra hemland och särskilt om det landet inte erkänner det svenska medborgarskapet. Det kan till exempel leda till att Sverige inte får tillträde eller information om en svensk som hamnat i en nödsituation.

Vågar man resa? Det är en fråga många ställer särskilt efter de fruktansvärda terroristattentat som ägt rum i Sverige, Europa och runt om i världen. UD och ambassaderna lägger mycket tid på information till svenska resenärer. Vi kan bidra med information, råd och bedömningar, men att resa är ett beslut som varje person måste fatta för sig själv och för sin familj. Politiskt måste vi tillsammans arbeta för att förebygga och förhindra den här typen av attacker i framtiden.

Om du ska semestra utomlands i sommar glöm inte att lägga tid på att läsa på och förbereda resan. Och glöm inte försäkringen. Om du hamnar i en nödsituation utomlands som du inte själv kan lösa så kontakta närmaste svenska ambassad. UD är alltid nåbart även utanför kontorstid.

Vi vill önska er alla en riktigt skön sommar och många fina resor!

Jon Åström Gröndahl, enhetschef på Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden