En starkare social dimension för EU

Publicerad

EU-ländernas stats- och regeringschefer har under 2017 markerat att de sociala frågorna inte bara har en tydlig plats i EU-samarbetet utan att de också är avgörande för unionens framtid. Ett viktigt initiativ för att främja en bättre grundtrygghet för EU:s medborgare är den nyantagna pelaren för sociala rättigheter. Karolina Schlyter och Thomas Göransson har varit delaktiga i det förberedande arbetet.

Thomas Göransson Karolina Schlyter
Ett viktigt initiativ för att främja en bättre grundtrygghet för EU:s medborgare är den nyantagna pelaren för sociala rättigheter. Samtidigt pågår EU-förhandlingar inom en rad andra socialpolitiska frågor. Thomas Göransson och Karolina Schlyter företräder regeringen i flera av förhandlingarna. Foto: EU-representationen

- Arbetet med att nå en överenskommelse om innehållet i den sociala pelaren har gått relativt snabbt och på Europeiska rådets senaste möte uttryckte EU:s stats- och regeringschefer vikten av att den genomförs, förklarar Thomas Göransson.

Pelaren är uppdelad i tre avsnitt:
-lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden,
-rättvisa arbetsvillkor,
-social trygghet och social inkludering.

Pelaren har mötts av olika uppfattningar, bland annat för att både bli verkningslös och för att leda till ökat tryck på ny EU-lagstiftning på det sociala området.

- Men från regeringens sida har beskedet hela tiden varit att den sociala pelaren har en vägledande roll att spela för EU:s medlemsländer i frågor som rör arbetsmarknad, välfärdssystem och rättvisa, säger Thomas Göransson.

Utöver att den sociala pelaren fick stor uppmärksamhet på Europeiska rådets senaste möte påpekade stats- och regeringscheferna att de vill se framsteg i andra förhandlingar som pågår på det socialpolitiska området. Det handlar dels om förbättringar av redan befintliga regelverk för personer som rör sig inom EU, till exempel pensionärer och arbetstagare och dels om ett nytt förslag om ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

- I förhandlingarna trycker regeringen på för modernisering och utveckling av samordning och att tillgängligheten till produkter och tjänster för funktionsnedsatta blir bättre, säger Karolina Schlyter.
Nya regler om kvoterad föräldraledighet, cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen och nya arbetsvillkor förhandlas också.

- Sammantaget betyder det här att fokus på det socialpolitiska området kommer fortsätta under 2018 både för pågående förhandlingar samtidigt som vi kan vänta oss nya förslag, bland annat om en ny arbetsmarknadsmyndighet och ett gemensamt europeiskt socialförsäkringsnummer, säger Thomas Göransson.

- Därtill har diskussionerna om den kommande budgetperioden just inletts. I det förslag till budget som kommer är det inte otänkbart att de sociala frågorna får ett lite större utrymme än de haft i tidigare långtidsbudgetar, fyller i Karolina Schlyter i.

Det sociala Europa har under året kommit att återaktualiserats i debatten om Unionens framtid. I mars förra året presenterade EU-kommissionen en rad reflektionspapper med olika framtidsscenarier på fem områden varav det samarbetet på det sociala området är ett. Toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg i november som statsminister Stefan Löfven var värd för tillsammans med EU-kommissionens ordförande visade på behovet av att lyfta fram det sociala Europa.

Karolina Schlyter och Thomas Göransson utsända till Sveriges EU-representation från social- respektive arbetsmarknadsdepartementet. De representerar Sverige i rådsarbetsgruppen för sociala frågor.

Om det sociala toppmötet i Göteborg i november 2017

Mer om EU:s sociala pelare

Mer om EU:s framtidsdebatt