Konkurrens inom flygbranschen, fartygsavfall och vägtullar på transportmöte

Publicerad

EU:s råd för transport väntas 7 juni komma överens om inriktningar för nya regler om konkurrens inom luftfarten, fartygsavfall, vägtullar och hyrfordon. Förslag om bestämmelser om utstationering av förare, kör- och vilotider samt rättigheter för tågresenärer står också på agendan.

Luftfart, sjöfart och landtransporter

På transportrådets möte 7 juni kommer ministerrådet sannolikt att komma överens om fyra olika förslag till förordningar och direktiv från EU-kommissionen. Förslagen handlar om att skydda konkurrensen inom luftfarten, mottagningsanordningar för fartygsavfall i hamnar, elektroniska vägtullar och utbyte av information samt om hur man ska få använda hyrfordon i andra medlemsstater.

Regeringen stödjer ordförandeskapets förslag till allmänna inriktningar, det vill säga ministerrådets positioner inför fortsatta förhandlingar med Europaparlamentet.

Första mobilitetspaketet

Rådet kommer också att gå igenom arbetet med förslagen om villkor för tillträde till vägtransportmarknaden och sociala aspekter som ingår i det första mobilitetspaketet. Dessa förslag innehåller bland annat nya bestämmelser om förares kör- och vilotider, färdskrivare och om utstationering av förare.

Andra mobilitetspaketet

Ordförandeskapet kommer även att ge en lägesrapport om arbetet med två förslag till direktiv inom det andra mobilitetspaketet. Det handlar om regler för företag som vill utföra kombinerade transporter med olika trafikslag samt om krav på rena och energieffektiva vägfordon vid offentlig upphandling.

Rådet kommer också att få en lägesrapport om arbetet med förslaget om att uppdatera tågresenärers rättigheter.

Mattias Landgren, statssekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth, representerar Sverige på mötet i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om transportrådets möte 7 juni

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Sammanträder i tio olika så kallade konstellationer beroende på vilket ämne som diskuteras.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ansvarig minister stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.
  • Ordförandeskapet i ministerrådet roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Under våren 2023 var Sverige ordförande.