Artikel från Socialdepartementet

Hjälp med andning ger rätt till personlig assistans

Publicerad

Idag, den 1 november 2019, träder nya ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ikraft. Ändringarna innebär att behov av hjälp med andning ska utgöra sådana grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans.

Införandet av andning som ett grundläggande behov avser framför allt att förbättra berörda barns möjligheter att kunna bo kvar hemma och därmed inte riskera långa vårdtider på sjukhus. Det avser också att förbättra familjer och anhörigas möjligheter att förena arbete med familjeliv.

Regeringen arbetar med beredning av ett lagförslag som även inkluderar sondmatning som ett grundläggande behov för personlig assistans.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. I januariavtalet ingår att säkerställa att den personliga assistansen och assistansersättningen ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet.