Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Sakråd den 4 november om publikfrågor

Publicerad

Den 4 november 2020 bjöd kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind in till sakråd om publikfrågor i syfte att skapa en fördjupad bild av förutsättningar att genomföra publik- och deltagarevenemang på ett säkert sätt i förhållande till rådande smittläge och lagstiftning. Vid mötet deltog även Mikael Damberg, inrikesminister och Emil Högberg, statssekreterare åt näringsminister Ibrahim Baylan. Medverkade gjorde även Bitte Bråstad, chefsjurist på Folkhälsomyndigheten.

Syftet med publikrådet är att fortsätta regeringens dialog med berörda arrangörer inom såväl kultur- och idrottssektorn som det civila samhället och besöksnäringen genom en strukturerad dialog.

Deltagarna har valts ut för att täcka in många olika aspekter av publika evenemang, t.ex. storleken på lokaler, sittande eller stående publik, inomhus- eller utomhusevenemang.  Deltagarna fick möjlighet att ge sin samlade bild av hur de berörs av situationen, vilka justeringar de har gjort och planerar att göra för att deras evenemang ska vara säkra ur smittskyddssynpunkt, samt vilka de stora utmaningarna är framöver. Deltagarna lämnade också förslag på konkreta förändringar i regelverk och rekommendationer för att förbättra möjligheten att genomföra evenemang samt vilka andra förändringar eller insatser man ser som kan underlätta situationen utan att öka risken för smittspridning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Organisationer som deltog på mötet

 • Svensk Scenkonst
 • Svensk Live
 • Musikarrangörer I Samverkan (MAIS)
 • Sveriges Biografägarförbund
 • Föreningen Svenska Filmfestivaler
 • Folkets hus och parker
 • Riksteatern
 • Riksförbundet Sveriges Museer
 • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Sveriges Kristna råd
 • Islamiska samarbetsrådet
 • Riksidrottsförbundet
 • Svenska Fotbollförbundet
 • Svenska Ishockeyförbundet
 • Moment Group
 • Stockholm live
 • Visita
 • Fair Link
 • Stockholmsmarknad AB
 • Svenska Nöjesparksföreningen
 • Svenska Orienteringsförbundet
 • Höga Kusten Destinationsutveckling
 • Live Nation
 • Sponsrings & Eventsverige (SES)
 • Tickster