Artikel från Statsrådsberedningen

Toppmötesförberedelser och brexit på EU-möte

Publicerad

När EU-ministrarna möts på ett videomöte 23 februari inleder de med att förbereda videomötet mellan stats- och regeringscheferna senare i veckan. EU-ministrarna ska även ta upp konferensen om EU:s framtid och få information om den pågående dialogen mellan EU och Storbritannien.

Pressbild på Sveriges EU-ambassadör Lars Danielsson
Sveriges EU-ambassadör representerar Sverige på videomötet. Foto: Hani Kanaftchian Photography

Förberedelser inför kommande möte i Europeiska rådet

EU-ministrarna inleder videomötet med att förbereda det kommande mötet i Europeiska rådet, 25–26 februari. EU-ledarna kommer att diskutera coronasamordning, hälsa och sjukvård, säkerhet och försvar samt det södra grannskapet.

Regeringen betonar vikten av internationell solidaritet i vaccinfrågan men kommer också understryka vikten av nationell kompetens på hälsoområdet.

Framtidskonferensen

Det portugisiska ordförandeskapet kommer att informera EU-ministrarna om de pågående diskussionerna mellan EU-institutionerna om framtidskonferensen. De tre parterna, EU-kommissionen, rådet och Europaparlamentet, måste enas om ledarskapet för konferensen och om en gemensam deklaration som sätter ramarna för konferensen.

Handlingsplan för demokrati

I slutet av 2020 presenterade EU-kommissionen en handlingsplan för demokrati. Handlingsplanen står på tre ben, skydd av allmänna val, stärka mediernas frihet och mångfald och skydd mot desinformation. På mötet kommer ordförandeskapet sammanfatta arbetet med handlingsplanen och EU-ministrarna får möjlighet att diskutera det framtida arbetet.

Relationen mellan EU och Storbritannien

På mötet kommer EU-ministrarna också få en lägesuppdatering om relationen mellan EU och Storbritannien efter att förhandlingarna avslutats i december, då EU och Storbritannien slöt en principiell överenskommelse om ett handels- och samarbetsavtal. EU:s 27 medlemsländer godkände avtalet enhälligt den 29 december och det undertecknades av EU och Storbritannien den 30 december.

Avtalet är grunden för ett framtida partnerskap för att upprätthålla handeln mellan EU och Storbritannien. Innan Europaparlament godkänt avtalet tillämpas det provisoriskt. Då den provisoriska tillämpningen löper ut i slutet av februari har EU-kommissionen föreslagit att det förlängs till den 30 april.

Sveriges EU-ambassadör Lars Danielsson representerar Sverige på videomötet.

Producerat av EU-representationen