Regeringsbeslut om bemyndigande för Försvarsmakten att anskaffa ny flygande spaningsradar

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om att bemyndiga Försvarsmakten att anskaffa ny flygande spaningsradar, enligt Försvarsmaktens framställan från den 1 oktober 2021.