Artikel

Regeländringar beslutade den 9 december 2021

Publicerad

Ändringar gällande tatueringsfärger och miljötillsynsförordningen

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om tatueringsfärger och i miljötillsynsförordningen, dels för att anpassa dessa till att tatueringsfärger från och med den 5 januari 2022 omfattas av begränsningar enligt bilaga XVII till EU:s kemikalieförordning (Reach-förordningen), dels för att tillsynsansvaret ska kvarstå hos Läkemedelsverket.

Europeiska kommissionen har med stöd av Reach-förordningen (1907/2006/EG) beslutat en genomförandeförordning om att ämnen som används i blandningar som är avsedda att användas vid permanent makeup, kosmetisk tatuering, mikrobladsteknik eller mikropigmentering (tatueringsfärger) ska läggas till i en ny post 75 i bilaga XVII till Reach-förordningen. Regleringen innebär begränsningar av tillverkningen, utsläppande på marknaden och användningen av farliga ämnen i tatueringsfärger, och ska tillämpas från och med den 5 januari 2022.

Ändringarna i förordningen om tatueringsfärger innebär att innebörden av ordet tatueringsfärg och bestämmelser om tatueringsfärgers innehåll, märkning och information till den som blir tatuerad anpassas till att dessa frågor regleras i bilaga XVII till Reach-förordningen.

Ändringarna i miljötillsynsförordningen innebär att Läkemedelsverket får fortsatt tillsynsansvar för primärleverantörers utsläppande på marknaden av tatueringsfärger samt för registrering enligt förordningen om tatueringsfärger. Vidare görs vissa redaktionella ändringar.

Ändringarna träder i kraft den 5 januari 2022.

Referenser:

  • förordning (2021:1231) om ändring i förordningen (2012:503) om tatueringsfärger
  • förordning (2021:1232) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

Kontaktperson:

Linnea Haglund 08-405 91 98

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.