Hoppa till huvudinnehåll
Artikel

Regeländringar beslutade den 9 december 2021

Publicerad

Ändringar gällande tatueringsfärger och miljötillsynsförordningen

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om tatueringsfärger och i miljötillsynsförordningen, dels för att anpassa dessa till att tatueringsfärger från och med den 5 januari 2022 omfattas av begränsningar enligt bilaga XVII till EU:s kemikalieförordning (Reach-förordningen), dels för att tillsynsansvaret ska kvarstå hos Läkemedelsverket.

Europeiska kommissionen har med stöd av Reach-förordningen (1907/2006/EG) beslutat en genomförandeförordning om att ämnen som används i blandningar som är avsedda att användas vid permanent makeup, kosmetisk tatuering, mikrobladsteknik eller mikropigmentering (tatueringsfärger) ska läggas till i en ny post 75 i bilaga XVII till Reach-förordningen. Regleringen innebär begränsningar av tillverkningen, utsläppande på marknaden och användningen av farliga ämnen i tatueringsfärger, och ska tillämpas från och med den 5 januari 2022.

Ändringarna i förordningen om tatueringsfärger innebär att innebörden av ordet tatueringsfärg och bestämmelser om tatueringsfärgers innehåll, märkning och information till den som blir tatuerad anpassas till att dessa frågor regleras i bilaga XVII till Reach-förordningen.

Ändringarna i miljötillsynsförordningen innebär att Läkemedelsverket får fortsatt tillsynsansvar för primärleverantörers utsläppande på marknaden av tatueringsfärger samt för registrering enligt förordningen om tatueringsfärger. Vidare görs vissa redaktionella ändringar.

Ändringarna träder i kraft den 5 januari 2022.

Referenser:

  • förordning (2021:1231) om ändring i förordningen (2012:503) om tatueringsfärger
  • förordning (2021:1232) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

Kontaktperson:

Linnea Haglund 08-405 91 98

Laddar...