Artikel från Justitiedepartementet

Sverige har svarat på rapporten från Europarådets kommitté mot tortyr

Publicerad

Europarådets kommitté mot tortyr (CPT) besöker medlemsländerna regelbundet för att undersöka hur frihetsberövade personer behandlas. I september 2021 publicerade CPT en rapport efter sitt besök här tidigare samma år. Sverige har nu besvarat den rapporten.

Europarådets kommitté mot tortyr (CPT) besökte Sverige den 18–29 januari 2021 för att undersöka hur frihetsberövade personer behandlas här. Under besöket i Sverige genomfördes både föranmälda och oanmälda besök vid polisarrester, häkten, anstalter, förvar, rättspsykiatriska inrättningar, samt ungdomshem.

Utifrån sina observationer publicerade kommittén i september 2021 en rapport om besöket. I rapporten framfördes både kritik och positiva slutsatser gällande situationen för frihetsberövade i Sverige, bland annat i form av ett antal rekommendationer.

Sverige har i en rapport besvarat kommitténs rekommendationer och synpunkter. I dag har kommittén publicerat Sveriges svarsrapport.

CPT är en kommitté inom Europarådet som verkar förebyggande till skydd för frihetsberövade personer och som regelbundet genomför besök i medlemsländerna.