Framtiden för elvägar diskuterades på möte med Frankrike, Tyskland och Sverige

Publicerad

Den 21–22 april 2022 träffades representanter från Frankrike, Tyskland och Sverige för ett möte om elvägar inom ramen för innovationspartnerskapen mellan länderna. Vid mötet i Stockholm låg fokus på erfarenhetsutbyte och det fortsatta samarbetet.

Gruppbild på deltagarna vid mötet.
Deltagarna vid mötet om elvägar. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet.

Mötet hölls på det franska residenset och på Infrastrukturdepartementet, med deltagare från de tre ländernas departement, myndigheter och forskningsinstitut. Den första kvällen deltog även Frankrikes och Tysklands ambassadörer.

De senaste åren har intresset för elvägar ökat i flera länder. I dag pågår eller planeras teststräckor och demonstrationsanläggningar i en rad länder runt om i världen, till exempel Italien, Storbritannien, USA och Indien. Tyskland och Sverige har sedan flera år demonstrationsanläggningar på allmänna vägar.

Under mötet presenterade Frankrike flera rapporter som tydligt lyfter elvägars potential i elektrifieringen av transportsektorn. Frankrike planerar nu också att upphandla pilotsträckor med elväg. Deltagarna från Tyskland och Sverige informerade vid mötet om pågående elvägsprojekt, inklusive den första permanenta elvägen som planeras mellan Hallsberg och Örebro. I anslutning till mötet presenterade också fem elvägsbolag sitt arbete med att testa och utveckla elvägsteknik. Trafikverket fick nyligen förlängt uppdrag att samordna det svenska samarbetet med tyska och franska myndigheter om elvägar.

Fakta elvägar

Den bärande idén med elvägar är att elfordon kan ta emot el för framdrivning av fordonet och för laddning av batterier under körning. Elvägar är ett komplement till stationär laddning och ett energieffektivt sätt att förse fordon med el. Elvägar möjliggör även mindre fordonsbatterier.