Ny organisation i Försvarsmaktens högkvarter samt utnämningar

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en ändring av förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten. Ändringen är kopplad till den framställning som Försvarsmakten inkommit med till regeringen i myndighetens budgetunderlag för 2023.

Där föreslås en ändring av Högkvarterets interna organisation som innebär att från och med den 1 januari 2023 kommer Högkvarteret bland annat att bestå av en försvarsstab, en enhet för ledning av operationer och en enhet för underrättelse- och säkerhetstjänst.

Regeringen har i dag även beslutat att generallöjtnant Michael Claesson från och med den 1 januari 2023 tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2028, ska vara placerad som chef för försvarsstaben i Försvarsmaktens högkvarter.

Michael Claesson är i dag placerad som insatschef i Försvarsmakten.

Regeringen har i dag också beslutat att anställa generalmajor Carl-Johan Edström som generallöjtnant i Försvarsmakten från och med den 1 januari 2023 tills vidare.

Regeringen har samtidigt beslutat att Carl-Johan Edström från och med den 1 januari 2023 tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2028, ska vara placerad som chef för enheten för ledning av operationer i Försvarsmaktens högkvarter.

Carl-Johan Edström är i dag placerad som flygvapenchef.