Utredning om rättsliga frågor inför ett svenskt medlemskap i Nato

Publicerad

Försvarsdepartementet har beslutat att ge en utredare i uppdrag att se över vissa rättsliga frågor inför ett medlemskap i Nato.

Utredaren ska analysera vilka eventuella författningsändringar som krävs vid en svensk anslutning till ett antal Natoanknutna avtal som rör militär verksamhet. Det handlar bland annat om avtal om rättslig status för en stats styrkor när de befinner sig på en annan avtalsparts territorium och avtal om informations­säkerhet och immaterialrätt på försvarsområdet.  

Utredaren ska även se över vilka författningsändringar som ett medlemskap i Nato bör medföra för att Sverige ska kunna delta effektivt i alliansen och få ändamålsenligt stöd från Nato och dess medlemsstater.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 augusti 2023.

Utredningen ska ske internt inom Försvarsdepartementet, en så kallad bokstavsutredning. Christer Lundh, hovrättsråd tillika vice ordförande i Svea hovrätt, är utsedd bokstavsutredare.