Sakråd inför rapportering till FN:s rasdiskrimineringskommitté

Publicerad

Den 6 december bjöd statssekreterare Martin Andreasson in till ett sakråd om Sveriges tjugofjärde och tjugofemte periodiska rapport till FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering (CERD). Sveriges rapport lämnas den 5 januari 2023.

 • Martin Andreasson inleder sakrådet.

  Martin Andreasson inleder sakrådet.

  Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

 • Representanter från Forum för levande historia, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Länsstyrelsen Stockholm.

  Representanter från Forum för levande historia, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Länsstyrelsen Stockholm.

  Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

 • Representanter från civilsamhället.

  Representanter från civilsamhället.

  Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

 • Representanter från civilsamhället.

  Representanter från civilsamhället.

  Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

 • Representanter från civilsamhället.

  Representanter från civilsamhället.

  Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

- Arbetet för att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter är en viktig uppgift för regeringen. Rapporter och granskningar från internationella granskningsorgan som CERD visar att det krävs kontinuitet och uthållighet för att nå Sveriges mål för arbetet med de mänskliga rättigheterna nationellt. I detta arbete är en konstruktiv dialog med civilsamhället viktig, säger Martin Andreasson.

Syftet med sakrådet var att ta del av civilsamhällets kunskap och erfarenheter särskilt vad gäller de områden där Sverige fått rekommendationer från kommittén; bland annat inom områden såsom insatser mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet eller religion, olika former av rasism, insatser för urfolks- och nationella minoriteters rättigheter, hatbrott och terrorismbekämpning.

På mötet deltog 15 civilsamhällesorganisationer, representanter från Regeringskansliet samt representanter från Forum för levande historia, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Länsstyrelsen Stockholm.

Några av de synpunkter som representanter från de deltagande organisationerna framförde handlade om vikten av att både arbeta med kunskapshöjande insatser och att regeringen gör ytterligare ansträngningar för att fler personer som blir utsatta för rasism och hatbrott ska få upprättelse. Organisationerna lyfte även exempel på hur rasism påverkar människors liv när det kommer till exempelvis bemötande i arbetslivet, vården och hur barn blir bemötta i skolan.

Representanterna från myndigheterna berättade om hur de jobbar mot rasism och hatbrott utifrån deras olika uppdrag samt om pågående regeringsuppdrag.

Mer information:

Sveriges efterlevnad av de mänskliga rättigheterna granskas regelbundet. Sveriges tjugofjärde och tjugofemte periodiska rapport är en del av de återkommande rapporteringsprocesserna. En efterföljande dialog sker mellan Sverige och FN:s CERD-kommittee, därefter lämnar kommittén sina rekommendationer till Sverige. Sveriges senaste rapport lämnades 2017.