Internationella MR-granskningar av Sverige från Arbetsmarknadsdepartementet

Sveriges rapportering om efterlevnaden av CERD

Publicerad Uppdaterad

Regeringen rapporterar återkommande om Sveriges efterlevnad av FN:s konvention om avskaffande av rasdiskriminering (CERD) till FN:s CERD-kommitté.

Ladda ner:

FN:s databas

I databasen hos FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) finns det ytterligare dokument hänförliga till rapporteringen.

Kontakt

Registrator, Arbetsmarknadsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Arbetsmarknadsdepartementet