Förintelsens minnesdag uppmärksammades

Publicerad

Internationella minnesdagen för Förintelsen, den 27 januari, är en dag för att minnas Förintelsen och de miljontals judar som mördades, de romer som utsattes för ett folkmord och alla andra som tillhörde grupper som blev förföljda, fängslade och mördade av Nazityskland. Måndagen den 23 januari anordnade EU-kommissionen, det svenska ordförandeskapet i EU och det svenska ordförandeskapet för International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), en minneskonferens om Förintelsen i Bryssel.

Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister.
Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister. Foto: Europeiska kommissionen.

De medverkande talade om hur minnet av Förintelsen fram tills nu har byggt på vittnesmål från de överlevande. Allt eftersom tiden går blir det de yngre generationernas skyldighet att se till att vittnesmålen förs vidare. Det måste därför fortsätta byggas institutioner för att bevara vittnesmål om Förintelsen och anordnas utbildningar och insatser för att motverka förnekelse och historieförfalskningar om Förintelsen.

- Vårt ansvar sträcker sig också till mer än att bara föra vidare vittnesmålen. Judar och andra minoriteter måste kunna känna sig trygga i vårt samhälle och känna tilltro till att judiskt liv är möjligt var de än bor, sade jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg vid konferensen.

Det svenska ordförandeskapet i EU kommer att arbeta för att värna de europeiska gemensamma värderingarna. Det innebär bland annat att fortsätta sätta kampen mot antisemitism som en prioriterad fråga på den politiska dagordningen. Under Sveriges ordförandeskap i EU kommer till exempel utrymme ges för medlemsstaternas ömsesidiga lärande i dessa frågor. Implementeringen av nationella handlingsplaner och strategier mot rasism och antisemitism kommer också att stå på agendan. Det svenska ordförandeskapet kommer dessutom att se till att EU:s ministerråd analyserar vilka framsteg som har gjorts, och identifierar vilka kommande steg som behöver tas, för att bana väg för ett EU fritt från rasism och antisemitism.

Fakta

• Konferensen i Bryssel arrangerades i samarbete med European Jewish Congress (EJC), World Jewish Congress (WJC), B'nai B'rith Europe (BBE), B'nai B'rith International (BBI), European Union of Jewish Students (EUJS), American Jewish Committee (AJC) och European Jewish Community Center (EJCC).
• Huvudtalare var Paulina Brandberg (Sveriges jämställdhetsminister och biträdande arbetsmarknadsminister), Margaritis Schinas (Europeiska kommissionens vice ordförande för främjande av vår europeiska livsstil), ambassadör Ann Bernes (Ordförande för International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA) och professor Yehuda Bauer (IHRA:s hedersordförande).