Pressträff med anledning av Natoprocessen och svensk säkerhet

Publicerad

Efter ett möte i det nya nationella säkerhetsrådet den 24 januari höll statsminister Ulf Kristersson, utrikesminister Tobias Billström och försvarsminister Pål Jonson en pressträff med anledning av Natoprocessen och Sveriges säkerhet.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Ingen nationell säkerhetsfråga är nu viktigare för Sverige än att vi tillsammans med Finland snabbt blir medlemmar i Nato, sa statsminister Ulf Kristersson.

Försvarsminister Pål Jonson tog upp Rysslands storskaliga invasion av Ukraina och det allvarliga säkerhetsläget i Europa.

– Säkerhetsläget i Sveriges närområde påverkas i högsta grad av utvecklingen i Ukraina. Rysslands agerande innebär ett långsiktigt, kraftfullt försämrat säkerhetsläge i Europa och globalt. Sveriges och Finlands ansökningar om medlemskap i Nato är en konsekvens av den utvecklingen, sa försvarsministern.

Även utrikesminister Tobias Billström underströk vikten av att fortsätta Natoprocessen tillsammans med Finland.

– Nu är det viktigt att vi fokuserar på rätt sak, nämligen att Sverige tillsammans med Finland skyndsamt blir medlemmar i Nato. Våra länders processer är koordinerade. vi har ett nära försvarssamarbete. Att vi gemensamt blir medlemmar är också viktigt för Nato som helhet, vilket gör att alla parter gynnas av att vi går med samtidigt, sa utrikesministern.

På pressträffen lyfte statsministern den svenska yttrandefriheten och vikten av att kunna försvara den och vår demokrati tillsammans med andra länder genom ett medlemskap i Nato.

Att regeringen står upp för yttrandefriheten är självklart, men det förhindrar inte att man kan kritisera det faktum att det bränns heliga skrifter i syfte att provocera menade regeringen under pressträffen.

Statsministern menade att det i Sverige är fullt legitimt att tycka olika om Nato och att ge uttryck för det. En bred majoritet i Sverige står emellertid bakom vår ansökan. Nato har accepterat Sverige och Finlands ansökan och 28 av 30 Nato-länder har ratificerat den.

– Vi är i ett utsatt läge, de säkerhetspolitiska förutsättningarna är de svåraste sedan andra världskriget. Att Sverige kan försvara sig tillsammans med Nato är vitalt, sa statsministern.

Statsministern manade till lugn i processen för att kunna återkomma till fungerande samtal mellan Sverige, Finland och Turkiet igen – om det gemensamma Natomedlemskapet.