Grön omställning tema på informella miljöministermötet

Publicerad

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari var värd när EU:s miljöministrar möttes i Stockholm den 18–19 april. Det informella ministermötets tema var den gröna omställningen och vilken roll näringslivet kan spela i arbetet med biologisk mångfald, cirkularitet och konkurrenskraft bland annat. Företagsledare från hela EU deltog i diskussionerna.

 • "Den gröna omställningen bör stå i centrum för den långsiktiga europeiska konkurrenskraften", sade klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari vid mötets presskonferens.

  Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet.

 • Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari inleder mötet.

  Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet.

 • Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari i samtal med miljökommissionär Virginijus Sinkevičius.

  Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

 • Family photo av ministrarna på mötet.

  Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet.

 • Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari möter media inför mötet.

  Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet.

- Den gröna omställningen måste vara i fokus för Europas långsiktiga konkurrenskraft. På mötet lyfte vi konkreta frågor om hur omställningen kan genomföras. Vi diskuterade vilka förutsättningar, utmaningar, drivkrafter och flaskhalsar som finns och hur vi kan stärka samarbetet mellan beslutsfattare och företag, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Mötet inleddes den 18 april med en diskussion i plenum kring sektorsövergripande frågor som är viktiga för den gröna omställningen. Tre inbjudna talare gav olika perspektiv på investeringar, hållbarhet och innovation, nämligen generaldirektör Jean-Christophe Laloux från Europeiska investeringsbanken, doktor Martin Porter från Cambridge Institute of Sustainability Leadership och professor Mariana Mazzucato från University College London.

En viktig del av den gröna omställningen kommer att genomföras av företagen i EU. Varje minister uppmanades därför att ta med en representant för en grön föregångare, ett företag som påtagligt bidragit till hållbar utveckling.

Ministrar och företagsledare diskuterade gemensamt olika frågor i mindre grupper. Inledningsvis var temat vilka förutsättningar, incitament och samarbeten som behövs för att överkomma de flaskhalsar som hindrar en grön omställning.

Diskussionerna fortsatte kring hur klimatneutralitet kan kombineras med konkurrenskraft och välstånd, liksom näringslivets möjligheter att bidra till dels att vända förlusten av biologisk mångfald, dels till ökad materialeffektivitet, cirkularitet och hållbarhet.

Företagsledarna pekade på vikten av stabil och förutsägbar miljölagstiftning. De lyfte också behovet av ekonomiska incitament för cirkulära material och produkter, beskrev tillgången till kompetens och kunskap som en flaskhals och menade att infrastrukturen är en nyckelfaktor.

Ministrarna tog också upp EU:s prioriteringar i förhandlingarna om ett rättsligt bindande globalt avtal mot plastföroreningar vilka fortsätter i slutet av maj i Paris. Det globala avtalet kan få en viktig roll i den gröna omställningen och främja lika konkurrensvillkor, samt en cirkulär ekonomi för plast.

Mötet innehöll dessutom ett studiebesök där deltagarna fick provköra olika elfordon, bland annat lastbilar och bussar.

Genväg

Läs mer om mötet på webbplatsen för det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd.