Artikel från Socialdepartementet

Reformer inom Socialdepartementets områden - Vårbudgeten 2023

Publicerad

I regeringens vårproposition för 2023 finns flera förslag som rör Socialdepartementets områden. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna. Den 17 april överlämnades regeringens vårproposition för 2023 till riksdagen.

Illustration: Regeringskansliet

Socialdepartementet remitterar förslag om tillfälligt förstärkt bostadsbidrag till barnfamiljer

För att skydda barnfamiljer med låga inkomster mot de kraftiga prisuppgångarna remitterar nu Socialdepartementet en promemoria med förslag att det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag förlängs t.o.m. den 31 december 2023. I promemorian föreslås även att tilläggsbidraget höjs fr.o.m. den 1 juli 2023.

Pressmeddelande, 23 mars 2023: Socialdepartementet remitterar förslag om tillfälligt förstärkt bostadsbidrag till barnfamiljer

 

Regeringen stärker familjehemsvården

Det råder i dag brist på vissa typer av platser inom den sociala barn- och ungdomsvården. Det gäller till exempel familjehem, förstärkta familjehem, behandlingsfamiljer och ungdomshem inom Statens institutionsstyrelse. Det är inte hållbart. För att möta de behov som finns går regeringen fram med en satsning på att stärka familjehemsvården. Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt.

Pressmeddelande, 11 april 2023: Regeringen stärker familjehemsvården

 

Regeringen stödjer civilsamhällets arbete med socialt utsatta i den ekonomiska krisen med 50 miljoner kronor

Civilsamhälle och trossamfund vittnar om att det utmanande ekonomiska läget gjort behovet av hjälp till socialt utsatta människor större. Fattigdomen har ökat och nya grupper har svårt att få vardagen att gå ihop. Regeringen föreslår därför att 50 miljoner kronor under 2023 går till civilsamhället för arbetet med socialt särskilt utsatta.

Pressmeddelande, 14 april 2023: Regeringen stödjer civilsamhällets arbete med socialt utsatta i den ekonomiska krisen med 50 miljoner kronor

 

Fler ska ha möjlighet att göra provet för att få ut sin läkarlegitimation 2023

Antalet AT-läkare som anmäler sig till eAT-provet för att kunna få ut sin läkarlegitimation har ökat kraftigt samtidigt som även kostnader för att hålla provet ökat. Regeringen föreslår tillskott av medel i vårändringsbudgeten samt avser att omfördela medel som bedöms motsvara det ökade behovet under 2023. Det innebär att fler kan få möjlighet att skriva provet under 2023 för att kunna få sin läkarlegitimation.

Fler ska ha möjlighet att göra provet för att få ut sin läkarlegitimation 2023

Vårbudget 2023

Den 17 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2023 samt vårändringsbudgeten för 2023 till riksdagen.