Förutsättningar för befintlig och framtida kärnkraft

Publicerad

Regeringen arbetar aktivt med att undanröja hinder och skapa förutsättningar för en kraftfull utbyggnad av elproduktionen och att ny kärnkraft kan byggas i Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten har haft i uppdrag att analysera vilken utveckling och anpassning som behövs av regelverket för befintlig och framtida kärnkraft, och det har nu slutredovisats i form av en rapport.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari tog emot rapporten från vikarierande generaldirektör Michael Knochenhauer under en pressträff den 9 augusti.

Strålsäkerhetsmyndigheten har haft i uppdrag att utreda vilken utveckling som behövs av regelverket för kärnkraft. De har också undersökt vilka andra åtgärder som kan komma att behövas för att Sverige fullt ut ska kunna nyttja både befintlig och framtida kärnkraft.

Myndigheten ser bland annat behov av ändringar i miljöbalken, kärntekniklagen och strålskyddslagen för att kunna dra nytta av den teknikutveckling som har skett på kärnkraftsområdet. Rapporten visar också att internationellt samarbete kan bidra till kunskapsuppbyggnad, effektivare resursanvändning och att förslagen i rapporten kan ge kortare ledtider vid beredning av tillstånd.  

Strålsäkerhetsmyndigheten pekar även på behovet av nya utredningar för att Sveriges lagstiftning ska kunna anpassas efter nya förhållanden och teknikutveckling, till exempel vad gäller beredskapsplaneringen, finansieringsfrågor och systemet för omhändertagande av kärnavfall och använt kärnbränsle.