Cybersäkerhet på agendan när ministern för civilt försvar besökte London

Publicerad

Den 19–20 september var minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin i London för bilaterala möten om cybersäkerhet, resiliens, desinformation och Ukraina. Resan inkluderade även besök på Storbritanniens nationella cybersäkerhetscenter, NCSC, samt brittiska regeringens kriskoordinationscentral, COBRA.

Syftet med resan var att utbyta erfarenheter med brittiska motparter kring arbetet med cybersäkerhet, resiliens och desinformation, och erfarenheter och analyser kring Rysslands krig mot Ukraina. Carl-Oskar Bohlin träffade Storbritanniens minister för de väpnade styrkorna, James Heappey, säkerhetsminister Thomas Tugendhat, samt Jeremy Quin, minister med ansvar för brittiska regeringens kansli, för att diskutera dessa frågor.

Under resan hade ministern för civilt försvar även möte med ledningen för Storbritanniens nationella cybersäkerhetscenter, NCSC, för att få en djupare inblick i centrets verksamhet. De brittiska värdarna presenterade hur de arbetar med incidenthantering och delade lärdomar från cybersäkerhetssamarbetet mellan privat och offentlig sektor. 

– Det allvarliga säkerhetspolitiska läget understryker det stora behovet av att stärka Sveriges beredskap inom flera områden, inte minst vad gäller vår cybersäkerhet. Storbritannien är unika i sitt framåtlutade arbete med cybersäkerhet och det brittiska cybercentret har utvecklat ett effektivt samarbete mellan regering, industri och akademi. För att öka motståndskraften inom cyberområdet kan Sverige lära av detta exempel och stärka samarbetet mellan offentlig och privat sektor, säger Carl-Oskar Bohlin.

Vid besöket hos NCSC deltog även statssekreterare från Försvarsdepartementet, Statsrådsberedningen och Justitiedepartementet samt tjänstemän från Regeringskansliet.