Artikel från Statsrådsberedningen

EU fattar beslut om förlängning av skydd för flyktingar från Ukraina

Publicerad

När EU:s inrikes- och migrationsministrar möttes i Bryssel den 28 september fattade man beslut om att förlänga direktivet om tillfälligt skydd till förmån för personer som flyr Ukraina till följd av Rysslands fullskaliga invasion. Man diskuterade också migrations- och asylpakten, och tillsammans med 14 latinamerikanska länder samarbete för att bekämpa organiserad brottslighet och narkotikahandel.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard företrädde Sverige vid mötet. 

- Ministerrådets överenskommelse om att förlänga massflyktsdirektivet ytterligare ett år är mycket glädjande. Det är också viktigt att hitta gemensamma lösningar även efter att massflyktsdirektivet löpt ut i mars 2025, sa migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

Överenskommelsen som slöts innebär att man förlänger direktivet om tillfälligt skydd (massflyktsdirektivet) till förmån för personer som flyr Ukraina till följd av Rysslands fullskaliga invasion med ytterligare ett år, till mars 2025. Även en uppdatering om säkerhetsdialogen mellan EU och Ukraina stod på dagordningen.

Migrations- och asylpakten 

Vid mötet gavs en lägesuppdatering om pågående interinstitutionella förhandlingar om några av nyckeldelarna i migrations- och asylpakten, där överenskommelser nåddes under det svenska EU-ordförandeskapet. Det spanska ordförandeskapet noterade ett brett stöd för den senaste texten om krishanteringsförordningen, och förväntade sig att en överenskommelse snart skulle kunna nås. 

Asyl och migration: den yttre dimensionen

EU-kommissionen gjorde en genomgång av situationen utmed de främsta migrationsrutterna till EU och av sitt arbete med genomförandet av handlingsplanerna för de olika rutterna. Rådet diskuterade EU:s gemensamma och långsiktiga samarbete med ursprungs-, transit- och stora mottagarländer kring migrationsfrågan samt hur EU kan effektivisera sitt återvändandearbete. Ministrarna bekräftade behovet av att stärka den yttre dimensionen av EU:s migrationspolitik. De framhöll vikten av utvecklingsstöd, kamp mot människosmuggling, utveckling av lagliga vägar och återvändandearbete för att motverka irreguljär migration.

Samarbete med Latinamerika för att bekämpa organiserad brottslighet och narkotikahandel

I samband med RIF-rådet träffade ministrarna sina motsvarigheter från latinamerikanska länder för att diskutera inre säkerhetsfrågor, med fokus på organiserad brottslighet och narkotika. Mötet skedde inom det så kallade CLASI-samarbetet (Latin American Committee on Internal Security). Detta var det andra mötet i denna konstellation och i samband med diskussionen ställde ministrarna sig bakom en gemensam deklaration. 

Genväg

Joint Declaration of the Ministers