Artikel från Utrikesdepartementet

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter besökte Sverige

Publicerad

Den 26–27 oktober besökte Volker Türk, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Sverige. På programmet stod bland annat möten med utrikesminister Tobias Billström och statssekreterare Diana Janse.

 • Tobias Billström och Volker Türk skakar hand

  Utrikesminister Tobias Billström tog emot FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Volker Türk i Stockholm.

  Foto: Svante Rinalder/Regeringskansliet

 • Tobias Billström och Volker Türk sätter sig för att äta lunch

  Utrikesminister Tobias Billström tog emot FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Volker Türk i Stockholm.

  Foto: Svante Rinalder/Regeringskansliet

 • Volker Türk och Tobias Billström samtalar

  Utrikesminister Tobias Billström tog emot FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Volker Türk i Stockholm.

  Foto: Svante Rinalder/Regeringskansliet

Högkommissariens besök var en del i det årslånga uppmärksammandet av 75-årsjubileet av antagandet av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 

Under besöket bjöd utrikesminister Tobias Billström in högkommissarien till lunch. Där betonade han vikten av stöd till FN:s arbete med mänskliga rättigheter. Det är avgörande i en tid då individuella fri- och rättigheter ifrågasätts i allt fler länder, inte minst när det kommer till kvinnor och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna, inklusive sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter. Utrikesministern och högkommissarien samtalade också om aktuella frågor såsom situationen i Israel och Gaza, den ryska aggressionen i och mot Ukraina samt mänskliga rättigheter på internet.

Under dialogen mellan statssekreterare Diana Janse och högkommissarie Türk diskuterades samarbetet mellan Sverige och MR-kontoret. Sverige är sedan flera år en av kontorets största givare.

Högkommissarien träffade också jämställdhetsministern Paulina Brandberg, Riksdagens utrikesutskott och det svenska MR-institutet. Under externa event med Sida och Stockholms universitet framhöll högkommissarien möjligheten som 75-årjubileet erbjuder för alla världens länder att återupprepa sitt stöd för de universella mänskliga rättigheterna.

Sveriges stöd till mänskliga rättigheter

Det svenska stödet till mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer utgjorde 2022 cirka 25 procent av Sidas bistånd. Utöver detta tillkommer stöd från UD till multilaterala organisationer såsom Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR), UNDP, UNFPA, Unicef och Internationella IDEA.

Sverige är en av de största givarna till OHCHR med ett bidrag om cirka 290 miljoner kronor år 2022, varav 105 miljoner i form av obundet verksamhetsstöd till organisationen.