Hoppa till huvudinnehåll

Peter Kullgren om Renmarkskommitténs delbetänkande

Publicerad

– De frågor som Renmarkskommittén har att hantera behöver bred parlamentarisk uppslutning för att minska de motsättningar som finns. Det delbetänkande som har lämnats visar att detta för närvarande saknas. Också i majoritetsföreträdares särskilda yttranden kan man läsa in starka tveksamheter.

– Delbetänkandet kommer trots det att skickas på remiss för att efterhöra remissinstansers uppfattning. Särskild vikt kommer att läggas vid det förslag till lagändring som föreslås i rennäringslagen med anledning av domen om Girjas sameby, säger landsbygdsminister Peter Kullgren

– Efter remissbehandling görs en bedömning av huruvida kommitténs uppdrag behöver ändras genom tilläggsdirektiv.

– Det uppdrag som Sametinget har fått att analysera frågorna om utformning av samebyarnas interna organisation har nu gått till Renmarkskommittén. Eftersom förslaget saknar stöd i Sametingets parlamentariska församling måste den frågan särskilt bearbetas vidare, förklarar Peter Kullgren.

Laddar...