Hoppa till huvudinnehåll

Sverige deltar i flera internationella initiativ för klimatomställning

Publicerad

Under COP28 i Dubai anslöt sig Sverige till ett antal internationella initiativ som på olika sätt ska skynda på klimatomställningen. Det gäller exempelvis en deklaration om att tredubbla kärnkraften globalt, initiativ för koldioxidprissättning och initiativ för klimatomställning i industrin.

På FN:s klimatmöten uppmärksammas resultat i det globala klimatarbetet i stort. Bland annat har en stor mängd internationella initiativ lanserats, som syftar till att på olika sätt stärka det globala klimatarbetet vid sidan av förhandlingarna.

Under COP28 valde Sverige att ställa sig bakom ett tjugotal initiativ och deklarationer som har bäring på förhandlingarna, som speglar politiska prioriteringar och som har potential att driva på för ökad ambition i det globala klimatarbetet. Dit hör en deklaration om att tredubbla kärnkraften globalt som bland andra USA, Frankrike och UK står bakom, Climate Club (initiativ för klimatomställning av industrin), The Global Carbon Pricing Challenge (GCPC, ett initiativ för koldioxidprissättning av Kanada) och Global Pledges on Renewable Energy and Energy Efficiency (globala utfästelser om förnybar energi och energieffektivisering). Se komplett lista med länkar nedan.

Sverige leder, tillsammans med Indien, initiativet Ledarskapsgruppen för industriomställning (LeadIT). En ny vision och nya fokusområden inklusive ett stärkt samarbete mellan Sverige och Indien (LeadIT 2.0) lanserades dels under högnivåsegmentet på COP28 av statsminister Ulf Kristersson och Indiens premiärminister Narendra Modi, dels vid LeadIT:s årliga högnivåmöte med Sveriges och Indiens klimat- och miljöministrar Romina Pourmokhtari och Bhupender Yadav.

Andra initiativ som Sverige tidigare har anslutit sig till fokuserar på utfasning av fossila bränslen, vilket var en central förhandlingsfråga på COP28.  Dit hör bland annat Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA), Powering Past Coal Alliance (PPCA) och Energy Transition Council. Andra initiativ där Sverige deltar och som fått uppmärksamhet på COP28 är Glasgow Breakthroughs (initiativ från COP26 för att öka användningen av grön teknik i olika utsläppssektorer före 2030) och First Movers Coalition (initiativ från COP26 för att främja klimatsmart teknik i utsläppstunga sektorer).

Inför COP28 fattade Sverige också beslut om att ge ökat stöd till klimatanpassning i utvecklingsländerna via två globala klimatfonder och ett nytt stöd till FN.

Sammanlagt har Sverige anslutit sig till ett 80-tal initiativ och deklarationer för stärkt globalt klimatarbete. Stödet för ett initiativ kan initieras av regeringen, myndigheter eller svenska företag och kan handla om att ge politiskt stöd, om kunskaps- och erfarenhetsutbyte för ökat genomförande av klimatåtgärder eller om finansiellt stöd.

Arbetet med innovationer och näringslivsfrågor uppmärksammades också under COP28. I Business Swedens näringslivsdelegation medverkade 23 företag. Det var den största näringslivsdelegationen någonsin som representerade svenska innovationer och lösningar. I den svenska paviljongen arrangerades 65 sessioner med över 200 talare, samt drygt 100 bilaterala möten med kunder, partners och beslutsfattare. Business Sweden leder årets näringslivsdelegation till COP28. 

Intitiativ under COP28

Under COP28 ställde sig Sverige bakom följande initiativ och deklarationer:

Energi                                                 

Declaration to Triple Nuclear Energy. Initiativ att tredubbla mängden kärnkraft globalt fram till 2050. Frankrike, USA, Storbritannien och Sverige är bland de länder som stöder deklarationen. Internationellt samarbete för att tredubbla den globala produktionen av kärnkraft - Regeringen.se

Global Pledges on renewable energy and energy eff+ciency Global Renewables and Energy Efficiency Pledge

 IAEA Statement on Nuclear Power IAEA Statement on Nuclear Power at COP28

Statement from the G7+ and Government of Ukraine: Clean Energy Partnership for the Sustainable Recovery and Reconstruction of Ukraine's Energy System Clean Energy Partnership: G7+ and Ukraine joint statement - Government.se

Empowering Lives and Livelihoods – Renewables for Climate Action Empowering Lives and Livelihoods – Renewables for Adaptation 

The Accelerated Partnership for Renewables in Africa (APRA). Initiativ för att främja energiomställningen i Afrika. Heads of State Accelerate the Partnership for Renewables in Africa at COP28 

Industriomställning                          

Climate Club: Initierades av Tyskland under deras G7-ordförandeskap och lanserades formellt på COP28, för att på skynda genomförandet av Parisavtalet genom industriomställning. The Climate Club, industry decarbonisation - The Climate Club 

LeadIT: Samarbete med Indien inom industrins omställning stärktes genom ny överenskommelse.              Sverige och Indien lanserar förstärkt partnerskap för att stötta tung industri att nå nettonollutsläpp till 2050 - Regeringen.se

Mat och jordbruk

Declaration on Resilient Food Systems, Sustainable Agriculture
Initiativ av UAE. Declaration on Resilient Food Systems, Sustainable Agriculture

Fred och säkerhet

Declaration on Climate, Relief, Recovery and Peace. Initiativ av UAE. Declaration on Climate, Relief, Recovery and Peace  

Gettting Ahead of Disasters: a Charter for a Better Future       
Initiativ av REAP (Risk-informed Early Action Partnership (REAP). Getting Ahead Of Disasters

Hälsa, utbildning och jämställdhet

Declaration on Climate and Health 
Initiativ av UAE.
Health Declaration 2 Dec 

 Declaration on the Common Agenda for Education and Climate Change    Declaration on the common agenda for education and climate change 

Gender-Responsive Just Transition & Climate Action Partnership                
Initiativ av UAE. Gender Responsive Just Transitions & Climate Action Partnership 

Naturmiljö                                          

Avsiktsförklaring mellan Sida och Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB) om lånegaranti för att sju länder i Amazonasregionen ska kunna låna till hållbara investeringar. Svensk miljardgaranti för att rädda Amazonas | Sida

High Level Blue Mediterranean Partnership       Blue Mediterranean Partnership steps up support for sustainable blue economy - WestMED (europa.eu)

Omställning av finansiella flöden och klimatfinansiering        

The Global Carbon Pricing Challenge (GCPC). Initiativ av Kanada för global koldioxidprissättning. The Global Carbon Pricing Challenge - Canada.ca

Finansiering av utsläppsminskande projekt med sammanlagt 600 miljoner kronor i två nya klimatsamarbeten med FN:s utvecklingsorgan UNDP respektive Asiatiska utvecklingsbanken. Energimyndigheten satsar 600 miljoner kronor på nya klimatsamarbeten 

Pilotsamarbete med Schweiz inom handel med negativa utsläpp. Sverige och Schweiz tar de första stegen mot att bygga upp en internationell marknad för negativa utsläpp under Parisavtalet. Sverige och Schweiz banar väg för internationell handel med negativa utsläpp (energimyndigheten.se)

Early Warnings for All. Sverige bidrar med 60 miljoner kronor till FN-initiativ. Early Warnings for All | United Nations

Anpassningsfonden (Adaptation Fund). Sverige bidrar med  sammanlagt 230 miljoner kronor.  AF | Adaptation Fund (adaptation-fund.org)    

Fonden för de minst utvecklade länderna (LDCF, Least Developed Countries Fund). Sverige bidrar med  230 miljoner kronor.  Least Developed Countries Fund - LDCF

Tidigare initiativ

Sverige har tidigare gått med i en rad initiativ som också genomförde aktiviteter på COP28. Bland dessa finns:

LeadIT Leadership Group for Industry Transition LeadIT              

Power Past Coal Alliance (PPCA), The end of coal is in sight - PPCA 

Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA), Beyond Oil & Gas Alliance 

Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform (FFFSR), Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform 

Breakthrough Agenda (klimatomställning inom el, vätgas, stål, transport, jordbruk, byggnader) Home | Breakthrough Agenda

First Movers Coalition (FMC), (World Economic Forum) First Movers Coalition 

Carbon Management Challenge (CMC),  COP28 UAE | Carbon Management Challenge Essential Pillar

Coalition of Finance Ministers for Climate Action Coalition of Finance Ministers 

High Ambition Coalition (HAC) High Ambition Coalition 

 

Laddar...