Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Utrikesdepartementet

Svensk miljardgaranti för att rädda Amazonas

Publicerad

Sverige ställer nu genom Sida ut en rekordstor garanti på 250 miljoner dollar till Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB). Sju länder i Amazonasregionen ska kunna låna upp till 460 miljoner dollar till hållbara investeringar. Avtalet undertecknades i anslutning till IDB:s årsmöte den 8 mars i Dominikanska Republiken.

Garantin löper över 22 år och ger IDB ett utökat utlåningsutrymme med ca 460 miljoner dollar för utlåning inom hållbara och motståndskraftiga landskap, hållbart skogsbruk och bevarande, samt bioekonomi i Amazonasregionen.

En viktig klimatregulator

Amazonas är världens största sammanhängande regnskog, med en enorm biologisk mångfald. Den fungerar som en viktig klimatregulator som påverkar vädermönster på lokal, regional och global nivå. 

Amazonas är hem för flera hundra olika grupper av urfolk. Hållbar utveckling är centralt för levnadsförhållanden och försörjningsmöjligheter för de 35 miljoner människor som bor i området. Amazonas är i dag utsatt för ohållbara jordbruksmetoder, illegal gruvdrift, skogsbränder och storskalig avverkning. Regionen har också den högsta nivån av hot och våld mot miljöförsvarare.

Sidas största garanti någonsin

Sida kan utfärda garantier som gör att banker och andra investerare vågar satsa pengar i små företag. Företag och entreprenörer får lättare tillgång till kapital och finansieringen hjälper dem att växa.

Garantier fungerar som en försäkring för den som lånar ut pengar. Om låntagaren inte kan betala tillbaka sin skuld, får utlånaren ändå tillbaka en del av pengarna. Sidas garantier har möjlighet att täcka utlåning till både stora infrastrukturprojekt och små lån från exempelvis lokala banker.

Garantierna har en så kallad katalytisk effekt, varje krona som investeras i ett utvecklingsprojekt mångdubblas och bidrar till att projektet positiva effekter når fler människor och platser – levnadsvillkoren förbättras.

Garantin till IDB för Amazonasregionen är den största som Sida ställt ut hittills.

Mobilisering av resurser för hållbara projekt

Garantin möjliggör investeringar i hållbara projekt som i dag inte prioriteras av länderna inom ramen för deras ordinarie upplåning från Interamerikanska utvecklingsbanken. 

Investeringarna som görs under garantin ska bidra till att bevara ekosystem och stärka bioekonomin. Investeringarna kommer också främja till exempel klimatanpassning, hållbart skogsbruk och cirkulära lösningar för vattenförsörjning.

Interamerikanska utvecklingsbanken, IDB

  • IDB har i 60 år finansierat utvecklingsprojekt i Syd- och Centralamerika inklusive Karibien.
  • Bankens syfte är att genom finansiering av samhällsviktiga investeringar påskynda den ekonomiska, sociala och ekologiska utvecklingen i de låntagande medlemsländerna.
  • Tack vare uppbackningen från sina ägarländer kan utvecklingsbanker låna billigt på den privata kapitalmarknaden och sedan låna ut pengarna till utvecklingsprojekt till en låg kostnad. Pengarna som banken tjänar på utlåningen används till expertstöd och teknisk rådgivning så att projekten blir effektiva och hållbara.
  • Sverige är en av de 22 icke regionala medlemmarna i banken.
  • Sverige sitter i bankens styrelse och har rösträtt.
Laddar...