Informationsmaterial från Finansdepartementet

Ledamot i insynsråd

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Insynsråden vid de statliga myndigheterna har en viktig uppgift. Insynsrådets uppgift är att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd. Det tillgodoser behovet av en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.