Informationsmaterial från Regeringskansliet

Regeringskansliets årsredovisning för år 2009

Publicerad

Ladda ner:

Regeringskansliet lämnar härmed årsredovisning för 2009 med resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning samt finansieringsanalys med tillhörande noter och tilläggsupplysningar.