Informationsmaterial från Justitiedepartementet

The Constitution of Sweden

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. I den här broschyren på engelska presenteras de centrala delarna av regeringsformen, vilken innehåller grundläggande regler om Sveriges statsskick.

Mer om Sveriges grundlagar

Beställ dokument

Fält markerade med asterisk * är obligatoriska.

Skicka ditt formulär