The Constitution of Sweden

Ladda ner:

Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. I den här broschyren presenteras de centrala delarna av regeringsformen, vilken innehåller grundläggande regler om Sveriges statsskick.

Mer om Sveriges grundlagar

Beställ dokument

Frågor markerade med en asterisk * måste besvaras.

Skicka ditt formulär