Informationsmaterial från Statsrådsberedningen

Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2015/2016

Publicerad

Informationsmaterialet innehåller en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft inför årsskiftet 2015/2016.

Ladda ner: