Informationsmaterial från Justitiedepartementet

EU:s öppenhetsregler Diarienummer: Faktablad Ju16.02

Publicerad

Ett faktablad om EU:s öppenhetsförordning vilken ger EU:s medborgare rätt att ta del av Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar med vissa undantag.

Ladda ner: