Informationsmaterial från Justitiedepartementet

Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program. Kortversion av skrivelse 2016/17:126

Publicerad Uppdaterad

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott, inte bara i rättsväsendet utan också hos andra berörda aktörer. I denna omarbetade version av regeringens skrivelse 2016/17:126 Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program, presenterar regeringen ett nationellt
brottsförebyggande program.

Ladda ner:

Programmet syftar till att skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället.

I informationsmaterialet beskrivs regeringens övergripande målsättningar för hur ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete bör bedrivas och hur samverkan mellan berörda aktörer kan utvecklas.