Informationsmaterial från Finansdepartementet

Ekonomisk jämställdhet

Publicerad

I denna publikation presenteras en redogörelse för utvecklingen av den ekonomiska jämställdheten med särskilt fokus på arbetsmarknad, som regeringen lämnar i en bilaga i budgetpropositionen för 2020.

Publikationen innehåller även Finansdepartementets rapport Teknisk bilaga till Ekonomisk jämställdhet 2019.