Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2019/2020

Publicerad

Informationsmaterialet innehåller en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2019/2020.

Ladda ner: