Informationsmaterial från Arbetsmarknadsdepartementet

Åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021-2023 Diarienummer: A2021/02397

Publicerad

Åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021-2023.

Regeringen presenterar ett kraftfullt åtgärdsprogram med 99 åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I programmet konkretiseras de åtgärder som presenterades i regeringens åtgärdspaket från i somras tillsammans med de åtgärder som regeringen aviserat i budgetpropositionen för 2022.

Ladda ner:

Åtgärderna omfattar såväl insatser för att förebygga att våld utövas som att ge stöd och skydd till utsatta. Det innehåller även insatser för att skärpa lagstiftningen.