Propositionsförteckning våren 2023

Publicerad

Förteckningen redovisar propositioner som är avsedda att lämnas från mitten av januari 2023 under återstoden av riksmötet.

Ladda ner:

Propositionerna redovisas i huvudgrupper som följer departementsindelningen och i undergrupper som visar vilka propositioner som avses bli slutbehandlade av riksdagen före sommaren och vilka som avses bli slutbehandlade efter sommaren men före utgången av 2023. För varje proposition anges en tidpunkt för när den senast ska avlämnas. 

Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen tas med i förteckningen.