Internationella MR-granskningar av Sverige från Justitiedepartementet

Sveriges återkommande rapportering om efterlevnaden av CAT

Publicerad Uppdaterad

Regeringen rapporterar återkommande till FN:s tortyrkommitté om Sveriges efterlevnad av FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT).

Ladda ner:

FN:s databas

I databasen hos FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) finns det ytterligare dokument hänförliga till rapporteringen.

Tidigare rapporteringar

För att ta del av Sveriges rapporter i tidigare rapporteringsomgångar, kontakta Regeringskansliet.

Kontakt

EU-enheten, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till EU-enheten, Justitiedepartementet, via registrator