Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens beslut (2016-12-13) i målet Louw mot Sverige

Publicerad

I huvudsak fråga om det skulle anses utgöra en kränkning av artikel 1 i det första tilläggsprotokollet till Europakonventionen, såväl ensam som i förening med artikel 14 i konventionen, att klaganden – en holländsk medborgare som arbetat som ingenjör för ett svenskt företag som tillverkar militärflygplan – fått avslag på sin begäran om säkerhetsprövning och senare blivit uppsagd på grund av arbetsbrist.

Sammanfattning av beslutet

Sammanfattning av beslutet

Europadomstolen avvisade klagomålet såsom oförenligt med de åberopade bestämmelserna i konventionen respektive protokollet.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator